Våra tjänster

Läkemedelsinformation

Den farmaceutiska personalen i vårt apotek vägleder dig i användningen av både receptmediciner och egenvårdspreparat. Vi kontrollerar medicinernas eventuella interaktioner ( hur mediciner reagerar med varann då medicinerna expedieras. Vi vill härmed försäkra oss om att din medicinering är effektiv och trygg.

Läkemedelsutbyte och prisinformation

Vi kan byta medicinen, som läkaren har ordinerat till ett motsvarande billigare preparat. Vi berättar om det finns ett förmånligare parallellpreparat. Medicinernas sjukförsäkringsersättning betalas enligt referenspriser. Om du vill ha ett dyrare preparat än referenspriset anger, bör du betala skillnaden mellan referenspriset och det dyrare preparatets pris. Vi informerar gärna om du vill veta mera.

E-recept och förnyelse av e-recept

E-recepten finns alltid till förfogande i vårt datasystem. Du behöver sjukförsäkringskortet eller ett identitetsbevis för att få ditt recept. E-receptet kan förnyas via apotek för en avgift på 3 euro per recept. Du kan också förnya recepten på hälsovårdscentralen.

Dosdispensering av mediciner

En dosdispenseringskund får sina mediciner fördelade på 2 veckor i gången. Tjänsten är avgiftsbelagd. Priset är 7,5 euro per vecka. Innan man börjar med dosdispensering kontrollerar vi kundens hela medicinering i samarbete med läkaren.

Mottagning av läkemedelsavfall

Vårt apotek tar emot föråldrade och oanvända mediciner från hushåll.

Gör så här: Tag bort patientordinationsetiketter och kartongförpackningen. Hämta medicinerna i en genomskinlig plastpåse. Kvicksilvertermometrar, jodhaltiga mediciner, sprutor och nålar skall placeras skilt för sig i t.ex. plast- eller glasburkar.

För din hälsa-tidningen

För din hälsa- tidningen är Apotekareförbundets medlemsapoteks kundtidning, som utkommer 4 gånger i året. Den innehåller aktuell och nyttig information från olika hälsovårdsområden. Hämta nyaste För din hälsa-tidningen från vårt apotek eller bekanta dig med nättidningen.