Karis apotek

Välkommen till Karis apotek!

Vårt apotek, som ligger i Karis centrum, betjänar dig på båda inhemska språken. Kompetent personal och den nyaste datatekniken säkrar dig en trygg läkemedelsbehandling.

Utöver recept- och egenvårdsmediciner har vi också ett brett urval hygien- och hudvårdsprodukter.

 

Förnyelse av recept

Dosdispensering av mediciner

Mottagning av läkemedelsavfall

Läkemedelsinformation

Den farmaceutiska personalen i vårt apotek vägleder dig i användningen av både receptmediciner och egenvårdspreparat. Vi kontrollerar medicinernas eventuella interaktioner ( hur mediciner reagerar med varann då medicinerna expedieras. Vi vill härmed försäkra oss om att din medicinering är effektiv och trygg.

Läkemedelsutbyte och prisinformation

Vi kan byta medicinen, som läkaren har ordinerat till ett motsvarande billigare preparat. Vi berättar om det finns ett förmånligare parallellpreparat. Medicinernas sjukförsäkringsersättning betalas enligt referenspriser. Om du vill ha ett dyrare preparat än referenspriset anger, bör du betala skillnaden mellan referenspriset och det dyrare preparatets pris. Vi informerar gärna om du vill veta mera

Kontaktinformation

Köpmansgatan 9, 10300 Karis
Telefon 019-230018 , 045-1267711
karjaan.apteekki@apteekit.net