Medicin

OTRIVIN SÄILYTYSAINEETON 0,5 mg/ml nenäsumute, liuos 5 ml

Otrivin är ett läkemedel som snabbt och skonsamt lindrar nästäppa. Otrivin-nässpray får blodkärlen i näsan att sammandras och svullnaden i näsans slemhinna minskar. Luften kan flöda och det blir lättare att andas. Effekten börjar vanligen inom några minuter och varar i flera timmar. Det verksamma ämnet i Otrivin-nässpray är xylometazolin som minskar näsans slemhinnesvullnad snabbt och effektivt. Konserveringsmedel innebär en onödig påfrestning på näsans och svalgets slemhinna och har konstaterats ha försvagande effekt på flimmerhårens funktion i näsan. Otrivin 0,5 mg/ml-nässpray passar för barn över 1 år för kortvarigt bruk.

Användningsändamål:
Otrivin är ett läkemedel som snabbt och skonsamt lindrar nästäppa. Otrivin-nässpray får blodkärlen i näsan att sammandras och svullnaden i näsans slemhinna minskar. Luften kan flöda och det blir lättare att andas. Effekten börjar vanligen inom några minuter och varar i flera timmar. Det verksamma ämnet i Otrivin-nässpray är xylometazolin som m
Aktiv ingrediens:
ksylometatsoliinihydrokloridi
Paketstorlek:
5 ml
Marknadsförare:
Haleon Finland Oy
Tuotetta varastossa
6,99 €
Otrivin är ett läkemedel som snabbt och skonsamt lindrar nästäppa. Otrivin-nässpray får blodkärlen i näsan att sammandras och svullnaden i näsans slemhinna minskar. Luften kan flöda och det blir lättare att andas. Effekten börjar vanligen inom några minuter och varar i flera timmar. Det verksamma ämnet i Otrivin-nässpray är xylometazolin som minskar näsans slemhinnesvullnad snabbt och effektivt. Konserveringsmedel innebär en onödig påfrestning på näsans och svalgets slemhinna och har konstaterats ha försvagande effekt på flimmerhårens funktion i näsan. Otrivin 0,5 mg/ml-nässpray passar för barn över 1 år för kortvarigt bruk.
Till barn 1-10 år 1 spraydos i vardera näsborren vid behov högst 3 gånger per dag
Produkten kan användas hos barn 1-10 år högst 5 dagar i följd
Spraya flera gånger i luften innan sprayen används för första gången för att få en jämn dusch, i fortsättningen förblir nässprayen användningsklar
För in flaskans spets i ena näsborren och spraya en gång, upprepa behandlingen i den andra näsborren
I samband med att långvarig behandling med Otrivin avslutas kan symptom på snuva och slemhinnesvullnad återkomma ibland
För att undvika detta ska behandlingstiden begränsas till en så kort tid som möjligt och de givna bruksanvisningarna bör följas
Kontrollera läkemedlets lämplighet från bipackssedeln, på apotek eller med din läkare ifall du har andra sjukdomar, allergier eller ifall du använder andra läkemdel
Otrivin-nässpray tolereras vanligen väl
Ibland kan irritation eller uttorkning av nässlemhinnan förekomma
Fler biverkningar i bipackssedeln
På grund av sin kärlsammandragande verkan ska Otrivin inte användas under graviditet
Rådgör med läkare innan du använder Otrivin under amning
Rumstemperatur (+15C - +25C)